Współpraca

Zapraszamy do współpracy hurtownie farmaceutyczne i kosmetyczne, ośrodki odnowy biologicznej oraz dystrybutorów zainteresowanych nową linią naturalnych kosmetyków o unikalnym działaniu antyseptycznym.

W związku z rosnącym zainteresowaniem oraz pozytywną opinią wśród pacjentów, lekarzy i farmaceutów, poszukujemy przedstawicielstwa na terenie Polski i Europy. Oferujemy dogodne i atrakcyjne warunki współpracy.

Hurtownie farmaceutyczne, w których dostępne jest Mydełko Naturalne z nanosrebrem oraz seria kosmetyków Atomus z nanosrebrem.

  • Farmacol S.A – Nr produktu 55862
  • Medicare – Nr produktu 27102
  • P.G.F – Nr produktu 116746
  • Multi Pharme – Nr produktu 23286
  • A-T S.A. Hurtownia Farmaceutyczna – Nr produktu 5916
  • Hurtownia Farmaceutyczna SLAWEX – Nr produktu 36899

Mydełko Naturalne po przeprowadzonych badaniach otrzymało atesty:

  • Badanie Mikrobiologiczne nr 11873/7224/2005 Ocena i wnioski: „Badana próbka „MYDEŁKA NATURALNEGO” odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym stawianym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. i nie stwarza niebezpieczeństwa dla człowieka pod względem czystości mikrobiologicznej”,
  • Badanie Dermatologiczne Testem Kontaktowym Półotwartym nr B – 11873/6595/05/D Wyniki: „W grupie badanych 20 osób (18 kobiet i 2 mężczyzn), w tym 19 osób z dodatnim wywiadem alergicznym nie stwierdzono dodatnich odczynów, co świadczy o tym, ze mydło nie wykazuje własności drażniących i uczulających”. Opinie: „Na podstawie wyników przeprowadzonych testów kontaktowych półotwartych stwierdzamy, że badane pod względem dermatologicznym „MYDEŁKO NATURALNE” spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Badania mikrobiologiczne i dermatologiczne wykonało Specjalistyczne Laboratorium Badawcze ITA TEST, Zakład Badań Dermatologicznych, Gospodarczej w Warszawie ul. Obozowa 82 A.
  • Ocenę bezpieczeństwa kosmetyku zgodną z dyrektywami norm europejskich z dnia 20.10.2005r. wykonaną przez BZS Consulting w Warszawie ul. Kochanowskiego 32/17 Wynik: „Po badaniach nie stwierdzono zagrożenia dla zdrowia człowieka”.
  • Rejestrację w Krajowym Systemie Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nr RK /143503/2005 w Łodzi ul. Św. Teresy 8.