Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO VINSVIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Stroną umowy sprzedaży w Sklepie internetowym jest VINSVIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa, siedziba 42-520 Dąbrowa Górnicza ul. Chemiczna 6, wpisana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000515004, NIP 629-246-97-11, REGON 243600625, email: [email protected], email : [email protected], tel/fax + 48 32 261 55 40 zwaną „SPRZEDAWCĄ” 
2. Sprzedawca prowadzi poprzez Sklep internetowy www.mydelkonaturalne.com.pl sprzedaż detaliczną na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
3. Sprzedawca nie prowadzi za pośrednictwem Sklepu internetowego sprzedaży hurtowej. 
4. Wszystkie ceny w ofercie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. 
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. W przypadku prowadzenia akcji promocyjnych Sprzedający każdorazowo wprowadzać będzie Regulamin ww. akcji, określając w nim zakres promocji oraz czas jej obowiązywania. 
6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. 
7. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta. 
2. ZAMÓWIENIA
1. Do złożenia przez Klienta zamówienia w Sklepie internetowym niezbędne jest zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu. 
2. Używając ikony „zamawiam” Klient potwierdza, że w pełni akceptuje niniejszy Regulamin. 
3. Zamówienia można składać poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej sklepu lub e:mail dostępnymi na stronie internetowej Sklepu. 
4. W przypadku wystąpienia błędów na stronie internetowej Sklepu lub innych uzasadnionych przypadkach zamówienia można składać telefonicznie pod numerem telefonu 32/ 261 55 40 w godzinach od 8.00 do 16.00. 
5. Zamówienia w Sklepie internetowym, za pośrednictwem strony internetowej można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku kalendarzowego. 
6. Zamówienia składane za pośrednictwem sklepu internetowego przetwarzane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 
7. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia zgodnie z ust. 9 poniżej. Klient zobowiązany jest do podania w składanym zamówieniu prawdziwych danych umożliwiających jego realizację. W przypadku zamówień składanych telefonicznie w przypadkach, o którym mowa w ust. 4 powyżej, warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest ustne wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 7 Regulaminu; w tym przypadku Klient informowany jest również o niniejszym Regulaminie i możliwości jego otrzymania pocztą elektroniczną. 
8. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia e: mail lub telefonicznie. Potwierdzając zamówienia Sprzedawca weryfikuje jednocześnie istotne dane dotyczące realizacji zamówienia, w tym w szczególności nazwisko odbiorcy lub osoby uprawnionej do odbioru oraz adres dostawy. 
9. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty. 
10. Jeżeli sprzedający nie może spełnić świadczenia z powodu niedostępności towaru będącego przedmiotem umowy, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy, poinformuje o tym fakcie Klienta i w przypadku gdyby uzyskał jakąkolwiek płatność za zamówiony towar zwróci całą otrzymaną od Klienta kwotę. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji całego zamówienia może zrezygnować z pozycji , która wydłuża czas realizacji zamówienia. W takim przypadku do Klienta zostaną wysłane pozostałe dostępne w magazynie towary po korekcie kosztów zakupu. 
3. DOSTAWA TOWARU
1. Sprzedawca dostarcza zamówione towary przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX ( na terenie Polski ) , za pośrednictwem INPOST – paczkomaty 
2. Dostawa towaru odbywa się na koszt Klienta. 
3. Koszty przesyłki uzależnione są od : formy zapłaty za zamówiony towar, wagi zamówionego towaru, dostawcy. 

FEDEX

Rodzaj zapłatyKoszty przesyłkiDostawca przesyłki Rodzaj przesyłki
Przedpłata15 zł waga paczki do 10 kgFEDEX EXPRESS POLSKA Sp. z o.o.
Przedpłata16 zł waga paczki do 30 kgFEDEX EXPRESS POLSKA Sp. z o.o
Przedpłata26 zł waga paczki od 30 kg do 40 kgFEDEX EXPRESS POLSKA Sp. z o.o
Pobranie16 zł waga paczki do 10 kgFEDEX EXPRESS POLSKA Sp. z o.o
Pobranie17 zł waga paczki od 30 kgFEDEX EXPRESS POLSKA Sp. z o.o
Pobranie28 zł waga paczki od 30 kg do 40 kgFEDEX EXPRESS POLSKA Sp. z o.o

Dopłata uzależniona jest od kwoty pobrania: 
Kwota pobrania do 500.00 zł – dopłata 1.23 zł 
Kwota pobrania do 1.000.00 zł – dopłata 1.85 zł 
Kwota pobrania do 3.000.00 zł – dopłata 4.31 zł 

PACZKOMATY

RozmiarKoszty przesyłkiDostawca przesyłki
rozmiar A – 8x38x64cm11.99 złINPOST
rozmiar B – 19x38x64cm12.99 złINPOST
rozmiar C – 41x38x64cm14.99 złINPOST

4. Wysłanie zamówionych towarów następuje najpóźniej po trzech dniach roboczych od zaksięgowania należności / przedpłata / . W przypadku, gdy Klient dokonuje płatności przy odbiorze towaru od dostawcy / pobranie / wysłanie zamówionych towarów następuje najpóźniej po dwóch dniach roboczych. 
5. Doręczenie przesyłki priorytetowej za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A następuję w dzień roboczy po dniu nadania, pod warunkiem że przesyłka zostanie nadana do godziny 15.00. Doręczenie przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX odbywa się na następny dzień roboczy po nadaniu przesyłki lub według indywidualnych ustaleń. 
6. Na życzenie Klienta możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru . 
4. FORMA PŁATNOŚCI
Klient ma do wyboru następujące formy płatności: 
a) przelew – Sprzedający rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy : PKO BP S.A 61 1020 2498 0000 8602 0549 1172 
b) za pobraniem – klient dokonuje płatności przy odbiorze towaru od dostawcy. 
5. ZWROTY TOWARÓW. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Klient może odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty objęcia przesyłki w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Po tym terminie prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Odstąpienie nie może jednak dotyczyć umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. W tym celu Klient powinien wypełnić formularz odstąpienia od umowy, który można znaleźć TUTAJ , podpisać formularz i przesłać go na adres Sklepu wraz ze zwracanym towarem, lub złożyć takie oświadczenie w formie elektronicznej ( skan oświadczenia o odstąpieniu z podpisem Klienta) i przesłać na adres email [email protected] Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczające jest również wysłanie informacji dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedawca gwarantuje otrzymane od Klienta płatności, tj. zwrot kwoty równej cenie zwracanego towaru , przy czym kwota ta pomniejszona zostanie o koszt najtańszej oferowanej przez sprzedawcę wysyłki; koszty najtańszej oferowanej przez Sprzedawcę przesyłki ponosi w tym przypadku Klient i są to jedynie koszty dodatkowe związane ze zwrotem towaru. 
2. Zwracany towar należy odesłać z otrzymaną wraz z nim fakturą VAT lub paragonem. 
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
4. Zwrot pieniędzy za towar nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient lub w inny sposób zwrotu za zgodą Klienta. 
5. Klient zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia i zapakowania zwracanego towaru. 
6. REKLAMACJE
1. Przed odebraniem przesyłki, Klient powinien sprawdzić stan opakowania w obecności dostawcy ( Pracownika Poczty Polskiej S.A lub pracownika firmy kurierskiej ). Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia lun naruszenia nie należy jej przyjmować. Klient powinien dopilnować, aby dostawca sporządził w jego obecności odpowiedni protokół reklamacyjny. 
2. Klient może, po podpisaniu potwierdzenia odbioru, rozpakować przesyłkę w obecności dostawcy w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń zawartości w trakcie transportu. W takim przypadku, w razie wykrycia wady, należy wraz z dostawcą spisać odpowiedni protokół, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz opisem niezgodności. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe np. z powodu wyczerpania zapasów, Sprzedawca na podstawie ustaleń z Klientem zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny towar. 
4. W przypadku, gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty przesyłki ponosi Sprzedawca . 
5. W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt email : [email protected] , [email protected] lub listowny 42 -520 Dąbrowa Górnicza ul. Chemiczna 6. 
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dokonując zakupów w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz obsługi reklamacji. Stosowne oświadczenie zawiera formularz zamówienia. 
2. Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. 
3. Klient ma w każdym czasie prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia. 
8. PRAWA AUTORSKIE
1. Treść umieszczona na stronie internetowej sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i nie może być zmieniana i uzupełniania, chyba że właściciel strony wyrazi na to pisemną zgodę. 
2. Znaki towarowe, loga, zdjęcia produktów i inne umieszone na stronie internetowej Sklepu należą do ich właścicieli i zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. Nie mogą być one wykorzystane bez zgody ich właścicieli. 
9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
1. Sprzedawca ma ustawowy obowiązek dostarczenia towarów wolnych od wad. 
2. Przedmiot każdorazowej umowy oraz jego główne cechy są szczegółowo wskazywane w opisie produktu znajdującym się na stronie Sklepu Internetowego. Konsument powinien zapoznać się z opisem produktu przed złożeniem zamówienia. 
3. Kontakt ze sprzedawcą jest możliwy w każdym czasie na adres e-mail: [email protected] lub pod numerem telefonu 32/261 55 40. 
4. Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wiążących się z zawarciem umowy, realizacją zamówienia i dostarczeniem towarów. 
5. W przypadku realizacji przez Klienta uprawnienia do zwrotu towaru w terminie 14 dni, Klient ponosi koszty najtańszej oferowanej przez Sprzedawcę przesyłki. 
6. Na zakupione produkty nie jest udzielana gwarancja przez Sprzedawcę, a Klientowi przysługują wyłącznie uprawnienia wynikające z rękojmi przy sprzedaży na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. 
7. Sprzedawca nie zobowiązywał się do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. 
8. Zakup towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem wpłaty kaucji lub udzielenia innego zabezpieczenia finansowego. 
9. Możliwość pozasądowego załatwienia reklamacji i dochodzenia roszczeń wyczerpują postanowienia niniejszego regulaminu. W razie załatwienia reklamacji w sposób niesatysfakcjonujący dla Klienta, przysługują mu uprawnienia do dochodzenia roszczeń wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
10. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na przekazanie mu wszelkich informacji dotyczących zawarcia umowy i realizacji zamówienia w formie elektronicznej, tj. poprzez niniejszy regulamin lub e-mailem. 
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy między Stronami, w tym kwestie dotyczące ich zawierania, wykonywania i ustania, oraz stosunki prawne związane z korzystaniem ze strony Sklepu Internetowego Sprzedawcy podlegają prawu polskiemu. 
2. Informacje o Towarach prezentowane w obrębie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
3. Odnośnie do umów zawartych między Stronami zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia danego zamówienia 
4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie www.mydelkonaturalne.com.pl i dostarczany na żądanie Klienta nieodpłatnie w wersji elektronicznej na jego adres poczty e-mail.