Czym jest nanotechnologia?

Przedrostek „nano” pochodzi od greckiego słowa i znaczy „karzeł”. Zwykle nanotechnologią określa się badanie i działanie na materii mniejszej niż 100 nanometrów – w tej skali mieszczą się między innymi bakterie i wirusy.

Dla lepszego zobrazowania jak małe są to cząsteczki najlepiej porównać je do atomu wodoru. 10 atomów wodoru umieszczonych tuż obok siebie ma właśnie długość jednego nanometra.

W jednym milimetrze mieści się milion cząsteczek o długości jednego nanometra, albo dziesięć milionów atomów wodoru.

Technologia nanosrebra

Mechanizm niszczenia bakterii

Nanosrebro – środek biobójczy

Ciekawoski